Твиттерээс #Blacktober анимэ фанарт япончуудыг арьс өнгөөр ​​ялгаварлан гадуурхах үзэгдэл гэж мэдэгдэв (маргаан)