Ийм учраас SJW’S анимэ үйлдвэрийг өөрсдийн 'хортой' итгэл үнэмшлээр хэзээ ч сүйрүүлэхгүй