Энэ бол Киотогийн анимэйшнийг бусад аниме студиудад ӨӨРӨӨ болгодог зүйл юм!