SJW’s нь Японд Узаки Чаны цус өгөх донорын талаар маргалдсаар байна