Виг Миньогнагийн өсөлт ба уналт, энэ бүхэн хэрхэн эхэлсэн (ОДОО БҮРЭН ТҮҮХ)