Аниме дүрс худалдаж авахын давуу ба сул талууд, мөн та юуг анхаарч үзэх хэрэгтэй