Мүгэн галт тэрэгний кино 352 сая доллар бүтээсэн бөгөөд зохиолч нь 19201 долларын цалин авсан байна