Руико Сатены хийсэн хамгийн гайхалтай ишлэлүүд нь тодорхой эрдэм шинжилгээний төмөр буунаас иш татсан болно