Манга Publisher нь олон нийтийн мэдээллийн хэрэгслийн хэрэглэгчдийг зурагны зохиогчийн эрхийг зөрчихөд чиглүүлж байна!