Манга зохиолч охины хөхийг ургуулсан боловч тэр үүнд зориулж шоронд ямар ч хугацаа зарцуулахгүй