Киотогийн анимейшн нь галдан шатаасан хохирогчдод туслахын тулд 10.1 сая долларын хандив зарцуулах болно