Киотогийн анимейшн 30 сая гаруй долларын хандив авсан байна!