Хуучин анимэ (Шинэ анимэгаас илүү дээр) -нд би дуртай зүйлээ энд оруулав.