Интернэтэд анимэ нөлөө үзүүлдэг шилдэг 15 хүнийг 'Үзсэн' -ээр эрэмбэлэв (2019 оны 12-р сар).