Чимээгүй хоолойноос цөөн хэдэн 'сэтгэлд хүрсэн' ишлэл