Герман улс эдгээгчийг дахин хийхийг хориглосон тул одоо ижил улсад Амазоны шилдэг борлуулалттай болжээ