Ирээдүйд Анимэ Хэнтэйгийн цензурыг бүрэн арилгах боломжтой