AnimeLog бол Үхлийн Crunchyroll эсвэл Funimation биш, энэ бол Clickbait-ээс өөр зүйл биш юм