Аниме зохиогчийн эрхийн тухай хууль, мөн дижитал хэвлэн нийтлэгчийн хувьд 'аюулгүй' тал дээр хэрхэн үлдэх вэ