Тите Кубо Жужүцү Кайзэний дүрийг шүүмжилж байгаа мэт харагдсаны дараа ууртай фен нь цайруулагч манганыг гал дээр байрлуулжээ.