Иори Нагасегийн 9 хүчирхэг эшлэлүүдээс санаа авах хэрэгтэй