9-ээс суралцаж болох хамгийн гайхалтай аниме удирдагчид