“Хэвийн” байхаас хэтэрхий хачин жигтэй 16 анимэ эмэгтэй дүрүүдийн хамгийн шилдэг нь