16 Аниме дүрүүд нь маш зөөлөн бөгөөд энэ нь 'тайвшруулагч' юм.